Kompletní ceník

Ceny jsou stanovovány vždy individuálně, s přihlédnutím k množství a stavu předávaných podkladů a náročnosti požadovaných výstupů.

Vedení účetnictví


Daňová evidence


Účtování mezd

Přesná paušální částka za vedení účetnictví je vždy stanovena individuálně a to s ohledem na požadavky konkrétního klienta, přičemž výše uvedené sazby jsou stanoveny jako optimální měsíční paušál za danou službu.

Účetní záznam je vystavená nebo přijatá faktura, peněžní transakce banky a pokladny, příjemka nebo výdejka skladu, roční odpis nebo vyřazení majetku, kurzový rozdíl k transakci a další transakce (zápočet, úrok, splátka, půjčka, interní účetní záznam, přecenění na reálnou hodnotu a další).